O zelenem inkubatorju v medijih:

Dogodek Krasni novi svet:

Foto: Polona Loborec

"Iz slabih emisij v zeleno dodano vrednost."

Kreativno-inženirski Zeleni inkubator smo zasnovali v celjskem podjetju Procesni Inženiring d.o.o. Pomeni novo delovno področje med kulturnim in kreativnim ter inženirskim sektorjem.

procesni

Zeleni inkubator je projekt namenjen krepitvi zavedanja okoljevarstvenih ukrepov in energetske učinkovitosti ter pretoku specifičnih znanj, izkušenj in kreativnosti med kulturnim in kreativnim ter inženirskim sektorjem. Nastal je leta 2019 in natečaj Krasni novi svet je del aktivnosti, ki se odvijajo pod njegovim okriljem.

zelena-rast

Zavedamo se nalog, ki jih je potrebno opraviti, da bodo rezultati naših tehnoloških inovacij, s katerimi gradimo in prenavljamo industrijske peči, sušilnice, čistilne in druge naprave, čim širše uporabljeni med industrijskimi podjetji, ki so zato ekološko in energetsko učinkovita. Na ta način prispevamo k trajnostnim pozitivnim spremembam okolja in širše družbe.

Zato so kakovostne in dolgoročne spremembe ter nadgradnja naših inovacij možni samo s trajnostnim povezovanjem s kulturnim in kreativnim sektorjem ter izobraževalnim sistemom na splošno. S tem dvigujemo zavest o varstvu okolja, kar je naše poslanstvo.

Naša posebna skrb je, da s svojim delom in znanjem zagotavljamo, da so naše industrijske naprave ekonomično trajne (energetska učinkovitost, tehnološka dovršenost, znižanje stroškov, optimizacija proizvodnih procesov) in okolju prijazne (družbeno odgovorno ravnanje).

Visoka stopnja industrializacije ter zastarelost tehnologije predstavljata za okolje velike izzive za katere imamo v Procesnem inženiringu ustrezne rešitve.

Zato nam vsako podjetje, ki mu pomagamo z našimi storitvami in produkti, ne predstavlja samo projekta. Predstavlja nam drevo, ki ga pozdravimo, da so njegovi plodovi zdravi.

Naše poslanstvo se zato uresničuje tam, kjer rešujemo najzahtevnejše industrijske probleme, saj zagotavljamo, da so industrijske naprave okolju prijazne, varne in varčne. Vendar se nismo ustavili pri teh rezultatih.

Zeleni inkubator je priložnost, da razširimo zavedanje o okoljevarstveni problematiki in spodbudimo prihajajoče generacije, da na tem področju razmišljajo inovativno, dolgoročno in kreativno.

Čemu sledimo z zelenim inkubatorjem?

S SVOJIMI STORITVAMI, PRODUKTI IN ZELENIM INKUBATORJEM DOLGOROČNO VPLIVAMO NA:

 • emisijsko in energetsko produktivnost;
 • energetsko učinkovitost;
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 • ekološko ozaveščenost ravnanja do okolja in s tem na kakovost življenja;
 • promocijo inovativnih tehnologij in tehnoloških procesov;
 • zavedanje pomena trajnostnega razvoja in okoljevarstvenih dejavnosti med mladimi, podjetji in širšo populacijo;
 • raziskovalno-razvojno povezovanje kulturnega sektorja, kreativnega sektorja in gospodarstva;
 • zvišanje učinkovitosti in kakovosti procesov na podlagi sodelovanja med kulturnim in kreativnim sektorjem ter gospodarstvom;
 • vzpostavitev novih delovnih mest, mentorstev in povečanja zaposlenosti na področju sodelovanja med kulturnim in kreativnim sektorjem ter gospodarstvom;
 • vpeljavo visoke inovativnosti na področje inženirstva v sodelovanju s kulturnim in kreativnim sektorjem ter s tem trajnostno vplivamo na izboljšanje kakovosti storitev produktov in procesov;
 • ustrezno informiranost in promocijo t.i. zelene rasti ter krožnega gospodarstva v sodelovanju s kulturnim in kreativnim sektorjem;
 • zagotavljanje večjega dotoka kakovostnega zaposlitvenega kadra, ki ga je na trgu zaradi specifičnosti in zahtevnosti področja, kjer deluje podjetje, težko pridobiti;
 • sistematično promocijo in informiranost o učinkovitih praksah, ki zmanjšujejo stroške proizvodnje in vplivajo pozitivno na okolje;
 • prenos specifičnih znanj znotraj in med sektorji (inženirstvo, družboslovje, kulturni in kreativni sektor);
 • nastanek novih vzgojno-izobraževalnih in kulturnih vsebin na okoljevarstvenem področju.