Zato mora biti ravnanje v podjetjih ekološko odgovorno, kar dosežemo tako, da razvijamo inovativne tehnologije in postopke, ki imajo manj škodljive vplive na okolje.

Zato se v Procesnem Inženiringu strokovnjaki ukvarjamo z uporabo plina v industriji z intenzivno energetsko usmeritvijo (jeklarne, livarne, industrija keramike, kamene volne ipd.).

NAŠA GLAVNA KOMPETENCA JE IZDELAVA ENERGETSKO UČINKOVITIH, TRAJNIH IN OKOLJU PRIJAZNIH:

  • Oksidacijskih čistilnih naprav za zrak RTO in TO,
  • Industrijskih peči in sušilnic,
  • Rekonstrukcij ogrevalnih sistemov,
  • Tehnološko-energetskih posodobitev,
  • Ogrevanj hal.

Pozitivni rezultati investicij v okolje:

zmanjševanje stroškov proizvodnje in dvig družbenega produkta

Rešujemo emisije in dosegamo
energetsko učinkovitost.